A14,North Campus, IIT Mandi    +91-01905-267719    shssoffice@iitmandi.ac.in   

Ph.D Scholars


...
Ritriban Chakraborty

Supervisor: Dr. Rajeshwari Dutt

...
Mahak Mahajan

Supervisor: Dr Devika Sethi

...
Viliebeinuo Medom

Supervisor: Dr Nilamber Chhetri

...
Shubham Ranjan

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Raj Purushottam Shirode

Supervisor: Dr. Manu V Devadevan

...
Pooja Sankhyayan

Supervisor: Dr Shyamasree Dasgupta

...
Muskan Dhandhi

Supervisor: Dr Suman Sigroha

...
Mir Khursheed Alam

Supervisor: Dr Shyamasree Dasgupta

...
Kritishnu Sanyal

Supervisor: Dr Shyamasree Dasgupta

...
Isha Jha

Supervisor: Dr Surya Prakash Upadhyay

...
Hare Krishna Doley

Supervisor: Dr Nilamber Chhetri

...
Gitanshu Choudhary

Supervisor: Dr. Varun Dutt

...
Debalina Roy

Supervisor: Dr. Surya Prakash Upadhyay

...
Kanika Chauhan

Supervisor: Dr. Neha Kaushik

...
Arya Priyadarshini

Supervisor: Dr Suman Sigroha

...
Aman Mishra

Supervisor: Dr. Manu V. Devadevan

...
Shivani Kumaria

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Gayathri Varier

Supervisor: Dr. Rajeswari Dutt

...
Abhirami Prasanth

Supervisor: Dr Neethi V Alexander

...
Shalem Balla

Supervisor: Dr. Mayanka Ambade

...
K Vikas Sreevatsa

Supervisor: Dr. Surya Prakash Upadhyay

...
Bhagyasree

Supervisor: Dr. Saumya Malviya

...
Prateek Singh

Supervisor: Dr. Ramana Thakur

...
Indra Sankar Ghatak

Supervisor: Dr. Manu V Devadevan

...
Piyush Kumar

Supervisor: Dr Surya Prakash Upadhyay

...
Nithin Varghese

Supervisor: Dr Suman Sigroha

...
NEEL KAMAL

Supervisor: Dr. Saumya Malviya

...
Nisha Rani

Supervisor: Dr. Shyamasree Dasgupta

...
Ranu Sherpa

Supervisor: Dr. Thirthankar Chakraborty & Dr. Neethi Vadakkan Alexander

...
Avnish Pal

Supervisor: Dr. Mayanka Ambade

...
Aarifah Jan

Supervisor: Dr.Shyamasreee Dasgupta

...
Amrendra Kumar Kushwaha

Supervisor: Dr.Shyamasreee Dasgupta

...
Neethu Das

Supervisor: Dr. Surya Prakash Upadhyay

...
NUPUR BANDYOPADHYAY

Supervisor: Dr. Rajeshwari Dutt

...
Priya Trivedi

Supervisor: Dr. Manu V. Devadevan

...
Bhanupriya Pareek

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Sonam Priya

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Bune Bethseba Lemai Daiho

Supervisor: Dr. Thirthankar Chakraborty

...
Kalyani Sanjay Mujumdar

Supervisor: Dr. Manu V. Devadevan

...
Vivek Kumar

Supervisor: Dr. Neha Kaushik

...
Sampayan Chakraborty

Supervisor: Dr. Thirthankar Chakraborty

...
Archana Pathak

Supervisor: Dr. Nilamber Chhetri

...
Gayathri B

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Megha Thakur

Supervisor: Dr. Nilamber Chhetri

...
Supriya Kumari

Supervisor: Dr. Manu V. Devadevan

...
Adya Gaur

Supervisor: Dr. Neethi V. Alexander

...
Chalantika Chakraborty

Supervisor: Dr. Shyamasree Dasgupta

...
Akash K Rao

Supervisor: Dr. Varun Dutt

...
Shahyar Husain

Supervisor: Dr. Manu V Devadevan

...
Jyotishman Kalita

Supervisor: Dr. Suman Sigroha

...
Bhed Ram

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Bhupesh Kumar

Supervisor: Dr. Shyamasree Dasgupta

...
Woochan Chang

Supervisor: Dr. Surya P Upadhyay

...
Mohd Anwar Lone

Supervisor: Dr. Nilamber Chhetri

...
Sujata

Supervisor: Dr. Ramna Thakur

...
Papari Saikia

Supervisor: Dr. Devika Sethi & Dr. Rajeshwari Dutt

...
Uttam Singh

Supervisor: Dr. Surya Prakash Upadhyay